Terapia Rodzin, Terapia Par, Terapia Traumy, Terapia Dzieci, Młodzieży oraz Dorosłych, Terapia Zaburzeń Odżywiania, Psychodermatologia,

Psychogeriatria, Psychoterapia Kryzysowa i Interwencyjna, ...
Wykonujemy badania psychologiczne w sprawach rodzinnych i opiekuńczych.

Wykonujemy psychologiczną ocenę zeznań świadków.

Wykonujemy Profilowanie Kryminalne.