20b77cec-4c5f-499b-b93d-ed54637c7d76jpg

mgr Ewa Reglińska

Psycholog, psychoterapeuta

Posiadam wykształcenie wyższe psychologiczne (SWPS) i podyplomowe z psychologii klinicznej (GUMed), ukończyłam I i II stopień szkolenia Terapii Krótkoterminowej Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (BSFT). Obecnie kończę kurs zaawansowany Terapii Systemowej w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej w Poznaniu, jestem również członkiem WTTS.

Przez 5 lat współpracowałam z Poradnią Zdrowia Psychicznego NZOZ OPUS. Posiadam wieloletnie doświadczenie we współpracy z organizacjami pozarządowymi (m.in. Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą, Fundacja „Dr Clown”, TPŚ Mrowisko), gdzie zajmowałam się terapią indywidualną i rodzinną. Byłam członkiem Zespołu Interdyscyplinarnego Niebieska Karta – brałam udział w pracy grup roboczych i udzielałam wsparcia psychologicznego osobom doświadczającym i sprawcom przemocy.

Obecnie prowadzę zajęcia dla seniorów na Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Gdyni, współpracuję z Fundacją Integralia i Fundacją NAGLE SAMI dla osób w żałobie.

W psychologii interesuję się terapią rodzin, komunikacją i wzajemnym wpływie na siebie.


Na sesje indywidualne zapraszam do gabinetu w Gdyni w środy, piątki i wybrane soboty.

Prowadzę również terapię przez Skype: psychologewa

 
darekjpg

mgr Dariusz M. Kecler

Psycholog, Psychoterapeuta

Wykształcenie wyższe psychologiczne (SWPS) z przygotowaniem pedagogicznym (zgodne z rozporządzeniem MEN), podyplomowe studia z psychologii klinicznej na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Ukończyłem szkolenia podstawowe w zakresie EMDR – (Eye Movement Desensitization and Reprocessing - odczulanie i ponowne przetwarzanie przy pomocy ruchów oczu) oraz BEPP - Krótkoterminowa terapia eklektyczna- Brief Eclectic Psychotherapy for PTSD. Oba szkolenia skupiają się na pomocy osobom po przeżyciach traumatycznych. Ukończyłem I i II stopień Terapii Krótkoterminowej Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Ukończyłem kurs podstawowy w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej. Obecnie jestem w trakcie certyfikacji na terapeutę Terapii Systemowej.

Prowadzę własny gabinet psychologiczny. W ramach współpracy z Fundacją Nagle Sami prowadzę i koordynuję grupy wsparcia dla osób w żałobie w Trójmieście. W latach 2012 – 2013 pracowałem jako wykonawca Rządowego Programu na rzecz Aktywizacji Społecznej Osób Starszych (ASOS) (doświadczenie trenerskie). Byłem członkiem Zespołu Interdyscyplinarnego Niebieska Karta – udział w pracy grup roboczych i wsparcie dla osób doświadczających i sprawców przemocy (2013). Posiadam również wcześniejsze dwudziestoletnie doświadczenie w pracy usługowej związanej z branżą ubezpieczeniową.

W swojej pracy często zajmuję się sprawami około rozwodowymi ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji dziecka. Wykonuję testy diagnostyczne, nadzorowanie rodzin – pomoc w uregulowaniu kontaktów dzieci z rodzicami w sprawach sądowych.

Moje zainteresowania rozwijają się w kierunku psychotraumatologii i psychosomatyki.


Na sesje indywidualne zapraszam w następujące dni tygodnia:

Gdynia: wtorki, czwartki i wybrane soboty

Wejherowo: środy

Terapia terenowa i sprawy sądowe - ustalane indywidualnie.